SISTEM PERMOHONAN KE LUAR NEGARA (SPKLN)


 

 

Apakah SPKLN?

Sistem ini bertujuan untuk memohon kelulusan perjalanan ke luar negara bagi urusan rasmi atau persendirian mengikut tatacara yang perlu dipatuhi oleh pegawai-pegawai di Kementerian dan Jabatan.

**Semua permohonan perlulah dikemukakan oleh pegawai dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh lawatan.

Maklumat Visa
Nasihat Perjalanan (Travel Advisory)
Kedutaan Malaysia di Luar Negara

Bantuan Teknikal: hetiaznin@kats.gov.my / hasniza.rasimin@kats.gov.my / subanitya@kats.gov.my

2019 @ Kementerian Air, Tanah & Sumber Asli